Contributie

Kosten

De te betalen contributie is afhankelijk van de soort les en het aantal lesuren per week waaraan wordt deelgenomen.

Kosten per lessoort per seizoen*
 Ouder-kindgym    € 120,00
 Kleutergym    € 112,00
 Juniorleden t/m 15 jaar    € 132,00
 Seniorleden 16 jaar en ouder    € 152,00
 Jong Talent / Selectie    € 297,00
 Springuur Jong Talent & Selectie     € 125,00
 Tweede lesuur recreanten    € 100,00

* Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,00

Betaling

Betaling van de contributie vindt jaarlijks plaats op basis van automatische incasso. Indien automatische incasso niet mogelijk is, zal jaarlijks vijf euro administratiekosten worden berekend.

Bij vragen over de betaling kan contact worden opgenomen met de penningmeester via penningmeester@returnsassenheim.nl.