Contributie

Kosten

De te betalen contributie is afhankelijk van de soort les en het aantal lesuren per week waaraan wordt deelgenomen.

Kosten per lessoort per seizoen*
 Ouder-kindgym    € 125,00
 Kleutergym    € 115,00
 Juniorleden t/m 15 jaar**    € 135,00
 Seniorleden 16 jaar en ouder**    € 155,00
 Jong Talent / Selectie    € 297,00
 Springuur Jong Talent & Selectie    € 125,00
 Tweede lesuur recreanten    € 100,00

* Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,00

** Een juniorlid wordt seniorlid in het seizoen waarin het lid 16 jaar wordt.

Betaling

Bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso. Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken, wordt daarbovenop € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. De contributie wordt medio september geïnd.

Indien het lidmaatschap start in de loop van een seizoen, wordt de contributie voor dat betreffende seizoen als volgt bepaald:

  • Aanvang lidmaatschap in het 1e  kwartaal van het seizoen (1-8 t/m 31-10) > gehele jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in het 2e kwartaal van het seizoen (1-11 t/m 31-1) > ¾ deel jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in het 3e kwartaal van het seizoen (1-2 t/m 30-4) > ½ deel jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in het 4e kwartaal van het seizoen (1-5 t/m 31-7) > ¼ deel jaarbedrag

Bij vragen over de betaling kan contact worden opgenomen met de penningmeester via penningmeester@returnsassenheim.nl.