• A World of Talents

    Fleur Heemskerk – Fotografie: André van Dam

  • 🤸‍♀️ Return Sassenheim 🤸‍♀️

  • Vragen over het coronavirus?

    Zie Updates.

  • Wij zoeken hulp bij activiteiten!

  • 🚩Tot 1 juli aangepaste training buiten

    Vanwege het Coronavirus en de richtlijnen die worden gehanteerd door de overheid, het RIVM en de KNGU zijn de turntrainingen in de zaal tot 1 juli nog niet mogelijk.

Privacybeleid en AVG

Hoe wij als vereniging om gaan met privacy-gevoelige informatie, is beschreven in een protocol. Je kunt dit protocol hier downloaden: Protocol privacy beleid Return Sassenheim

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij onze leden graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten en andere zaken. Ook willen wij wedstrijdschema’s, wedstrijdresultaten en foto’s en filmpjes op onze website en Facebookpagina plaatsen. Door middel van dit formulier vragen wij je aan te geven of je hiermee al dan niet akkoord gaat.

Voor de goede orde, wanneer je het formulier niet retourneert, moeten wij ervan uitgaan dat je voor alle onderdelen geen toestemming geeft. Dat betekent dat wij je waarschijnlijk niet optimaal van belangrijke informatie kunnen voorzien.

Toestemmingsverklaring AVG
Specificatie toestemming


Met dit formulier verklaart ondergetekende dat gymnastiekvereniging Return Sassenheim

foto’s en filmpjes van mij, gemaakt tijdens de les/training mag plaatsen op de website
foto’s en filmpjes van mij, gemaakt tijdens door RETURN georganiseerde evenementen mag plaatsen op social media
mijn naam mag publiceren voor wedstrijdschema’s en wedstrijdresultaten
mijn e-mailadres(sen) mag gebruiken voor het versturen van informatie met betrekking tot de vereniging
mijn NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) na beëindiging van het lidmaatschap mag bewaren in verband met uitnodigingen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis
Gegevens lid
Voor- en achternaam:*
Adres:
E-mail:*
Geboortedatum:*
Ondertekening
Datum ingevuld:*
Handtekening (op papieren exemplaar):
Ondertekening ouder indien lid jonger dan 16 jaar
Voor- en achternaam ouder:
Datum ondertekening ouder:
Handtekening ouder (op papieren exemplaar):
Hiermee geeft u aan dat hetgeen u invult niet automatisch is gegenereerd (spam):

Vrijwilligers gezocht

Activiteiten

Wij zoeken (ouders van) leden die willen helpen met het organiseren van activiteiten. Dat kan door het organiseren van een activiteit - waarbij je begeleiding krijgt vanuit de activiteitencommissie of het bestuur - of door concrete taken tijdens activiteiten op te pakken. Interesse? Stuur een e-mail naar info@returnsassenheim.nl

Back to Top