• 🚩Tot 1 juli aangepaste training buiten

    Vanwege het Coronavirus en de richtlijnen die worden gehanteerd door de overheid, het RIVM en de KNGU zijn de turntrainingen in de zaal tot 1 juli nog niet mogelijk.

  • Vragen over het coronavirus?

    Zie Updates.

  • Wij zoeken hulp bij activiteiten!

  • A World of Talents

    Fleur Heemskerk – Fotografie: André van Dam

  • 🤸‍♀️ Return Sassenheim 🤸‍♀️

Peuter- en kleutergym

Een kind vindt het heerlijk om te springen, klimmen en klauteren. Helaas heeft niet iedereen een huiskamer die daarvoor is ingericht en het bankstel wordt er vaak niet beter van. Bij ons in de gymzaal kan het allemaal zonder problemen.

Door rennen, rollen, klimmen, ballen en andere speelse oefeningen ontwikkelen kinderen hun motoriek. De lessen bij Return zijn er op gericht, dat peuters en kleuters in deze brede zin met bewegen kennis maken. Eigenlijk krijgen zij geen les, maar worden zij begeleid om aan de slag te gaan met de materialen die zijn klaar gezet. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de basiselementen van vele diverse sporten.

Vaak wordt er tijdens de les een circuitje opgebouwd van tumblingbaan, balk, lange mat met flikflakker en de trampoline. Daarnaast zijn wij voortdurend bezig om te kijken wat nieuwe materialen kunnen toevoegen aan de effectiviteit van en het speelplezier in de lessen.

Je ziet dat kinderen door de peuter- en kleutergym enorme grote sprongen maken in hun motoriek. Gaan ze naar de kleuterschool, dan hebben ze vaak een motorische voorsprong. Ze zijn vrijer in het bewegen en kunnen gemakkelijker coördineren. Het reactievermogen is ook vaak beter en het zelfvertrouwen krijgt een behoorlijke ‘boost’.

Return start al met gymlessen vanaf drie jaar.

Kijk op het lesrooster voor de lesuren.

Vrijwilligers gezocht

Activiteiten

Wij zoeken (ouders van) leden die willen helpen met het organiseren van activiteiten. Dat kan door het organiseren van een activiteit - waarbij je begeleiding krijgt vanuit de activiteitencommissie of het bestuur - of door concrete taken tijdens activiteiten op te pakken. Interesse? Stuur een e-mail naar info@returnsassenheim.nl

Back to Top