• Return Sassenheim

  • Turnvoorstelling op 8 juli

    Thema: Hollandse Glorie

  • Notulen ALV 2018

    Zie het bericht onder ‘Updates’ op de website. Hierin ook een link naar het jaarverslag 2017-2018.

  • Return Sassenheim

Peuter- en kleutergym

Een kind vindt het heerlijk om te springen, klimmen en klauteren. Helaas heeft niet iedereen een huiskamer die daarvoor is ingericht en het bankstel wordt er vaak niet beter van. Bij ons in de gymzaal kan het allemaal zonder problemen.

Door rennen, rollen, klimmen, ballen en andere speelse oefeningen ontwikkelen kinderen hun motoriek. De lessen bij Return zijn er op gericht, dat peuters en kleuters in deze brede zin met bewegen kennis maken. Eigenlijk krijgen zij geen les, maar worden zij begeleid om aan de slag te gaan met de materialen die zijn klaar gezet. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de basiselementen van vele diverse sporten.

Vaak wordt er tijdens de les een circuitje opgebouwd van tumblingbaan, balk, lange mat met flikflakker en de trampoline. Daarnaast zijn wij voortdurend bezig om te kijken wat nieuwe materialen kunnen toevoegen aan de effectiviteit van en het speelplezier in de lessen.

Je ziet dat kinderen door de peuter- en kleutergym enorme grote sprongen maken in hun motoriek. Gaan ze naar de kleuterschool, dan hebben ze vaak een motorische voorsprong. Ze zijn vrijer in het bewegen en kunnen gemakkelijker co√∂rdineren. Het reactievermogen is ook vaak beter en het zelfvertrouwen krijgt een behoorlijke ‘boost’.

Return start al met gymlessen vanaf drie jaar.

Kijk op het lesrooster voor de lesuren.

Back to Top