• Return Sassenheim

  • Return Sassenheim

  • Notulen ALV 2018

    Zie het bericht onder ‘Updates’ op de website. Hierin ook een link naar het jaarverslag 2017-2018.

  • Turnvoorstelling op 8 juli

    Thema: Hollandse Glorie

Meisjes turnen

De meeste leden van Return vallen in deze groep: meisjes turnen recreatie. Het is het vervolg op de peuter- en kleuterlessen, waarin de aandacht vooral uit ging naar de basisvormen van bewegen. Vanaf nu wordt er vooral aandacht besteed aan de basiselementen van turnen. Plezier speelt daarbij een grote rol.

Het is niet noodzakelijk dat de peuter- en kleuterlessen gevolgd zijn om met de turnlessen te beginnen. Meiden vanaf zes jaar die thuis op hun handen staan of lopen en radslagen maken of dat juist willen leren, zullen in deze lessen hun hart op kunnen halen. Hier kan je aan de slag met lenigheid, kracht, durf en uithoudingsvermogen.

In de lessen wordt geoefend volgens het Nationaal Turn Systeem van de KNGU. Hiermee is het mogelijk om de moeilijkheidsgraad af te stemmen op groepen van verschillende leeftijd en competentie. Iedereen werkt zo veel mogelijk op het eigen niveau. Er wordt geturnd op vier officiële toestellen: de lange mat, de ongelijke brug, de balk en de sprong. Maar Return beschikt over meer professionele materialen om er een leuke les van te maken, zoals bijvoorbeeld de tumblingbaan, de dubbele trampoline, een supergroot opblaasbaar turnrad en sinds kort ook de orbiter.

Hoewel plezier en eigen ontwikkeling het belangrijkst zijn, is er toch ook aandacht voor prestatie. De recreanten doen een of twee keer per jaar mee aan een wedstrijd waarin zij door een jury worden beoordeeld. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de onderlinge wedstrijd (clubkampioenschappen) en de Turn- en Fundag. En ook tijdens kijklessen of bij de turnvoorstelling aan het eind van het seizoen krijgt iedereen de gelegenheid om te laten zien hoe het er met de turnvaardigheden voor staat.

 

 

Extra training voor recreanten in de turnhal in Leiden.

Back to Top