Gedragscode

ALGEMEEN

 

 1. Alle bij de vereniging betrokken personen worden geacht de huis- en gedragsregels van Return te kennen en te respecteren.
 2. In sportcomplex De Wasbeek is roken nergens toegestaan
  1. Tijdens de les/training mag alleen water gedronken worden.
  2. Tijdens de les/training is het niet toegestaan te eten.
  1. Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens de les/training niet toegestaan.
  2. De leiding mag enkel in noodgevallen of wanneer dit nodig is ter ondersteuning van de training gebruik maken van een mobiele telefoon.
 3. Tijdens wedstrijden dient het officiële turnpakje van de vereniging gedragen te worden.
 4. Het dragen van sieraden (ringen, armbandjes, kettinkjes, oorbellen) is tijdens de les/training niet toegestaan.
 5. Lange haren dienen in een staart of anderszins vastgezet te worden gedragen.
  1. Indien gevraagd, help je mee met het opbouwen of afbouwen van toestellen en het opruimen van materialen.
  2. Je zet toestellen en materialen netjes en conform afspraken in de opslagruimte.
  3. Je laat alle ruimtes schoon achter.
  4. Je maakt niets kapot en meldt dit als het onverhoopt toch gebeurt.
  1. Iedereen gaat respectvol om met de leiding en met elkaar.
  2. Je let op je taalgebruik en spreekt de leiding en andere leden aan met gepast respect.
  3. Er wordt niet geroddeld of gepest.
  4. Je respecteert verschillen in uiterlijk, afkomst, geloof en geaardheid.

LEIDING

 1. De leiding draagt sportkleding – indien beschikbaar een T-shirt of  trainingsjas van de vereniging – tijdens de les/training en bij andere gelegenheden waarbij de vereniging vertegenwoordigd wordt.
 2. De leiding moet ten minste 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.
 3. Kun je door ziekte of andere vormen van overmacht niet aanwezig zijn, dan zorg je in eerste instantie zelf voor vervanging. Als dit niet lukt, stel je het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en help je mee om de leden hierover te informeren.
 4. Je bent aanwezig bij activiteiten of overlegmomenten waarvoor je wordt gevraagd.
 5. Je gaat vertrouwelijk om met informatie. Mogelijk gevoelige informatie deel je alleen met de overige leiding, het bestuur of eventueel betrokken ouders als de ernst van de situatie hierom vraagt.
 6. Je bent alert op (waarschuwings)signalen en aarzelt niet om deze te  delen met de overige leiding of het bestuur als de ernst ervan hierom vraagt.

LEDEN

  1. Peuters en kleuters dragen gymkleding en turnschoentjes met stroeve zool of lopen op blote voeten.
  2. Turnsters dragen een turnpakje en turnschoentjes of lopen op blote voeten.
  3. Turners dragen een kort sportbroekje met T-shirt of een turnpakje en turnschoentjes of lopen op blote voeten.
 1. Aanwezigheid
  1. Recreatieleden moeten uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.
  2. Leden van jong talent en selectie moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.
 2. De sportzaal mag pas betreden worden als de leiding dat aangeeft.
 3. Afwezigheid
  1. Recreatieleden wordt verzocht afwezigheid tijdig te melden bij de leiding of via de algemene mail van Return.
  2. Leden van jong talent en selectie moeten afwezigheid tijdig melden bij de leiding.

OUDERS

 1. Ouders zorgen ervoor dat hun kind op tijd aanwezig is voor de training. Dit geldt ook voor wedstrijden en andere door de vereniging georganiseerde activiteiten.
 2. Voor aanvang en na afloop van de les is er kort gelegenheid tot het spreken van de leiding. Is er langer tijd nodig, dan kan er een telefonische afspraak gemaakt worden.
 3. Bij klachten is het bestuur het eerste aanspreekpunt.
 4. De les is niet toegankelijk voor ouders. Uitzonderingen zijn:
  1. De eerste van de twee proeflessen.
  2. Kijklessen.
 5. Bij reguliere lessen mogen ouders de laatste tien minuten vanuit de kleedkamer toekijken, mits dit geen overlast voor de les veroorzaakt.
 6. Ouders blijven bij turngroepen vanaf 8 jaar uit de kleedkamer.

Het kan gebeuren dat je in een situatie komt, waarbij je vindt dat iemand zich niet aan de huisregels houdt. Probeer daarover dan met die persoon in gesprek te gaan of meld dit aan iemand van de leiding of het bestuur.