• Wij zoeken bestuursleden!

    Zie in het menu Over Return – Vrijwilligers.

  • A World of Talents

    Fleur Heemskerk – Fotografie: André van Dam

  • 🤸‍♀️ Return Sassenheim 🤸‍♀️

  • Trainers altijd welkom! 📢

  • 🎈Do 27 feb. Turnfestijn groep 3, 4 en 5🎈

Gedragscode

Toelichting

De gedragscode van Return bestaat uit drie onderdelen: Een voor turn(st)ers, een voor leiding (train(st)ers en assistenten) en een voor ouders. Degenen die in een van deze groepen betrokken zijn bij de vereniging, dienen het betreffende onderdeel van de gedragscode zo veel mogelijk te respecteren.

Het kan natuurlijk zijn dat jij een situatie mee maakt, waarbij jij vindt dat iemand zich niet aan de gedragscode houdt. Probeer daarover dan met die persoon in gesprek te gaan. Als je dat lastig vindt, meld dit dan aan iemand van het bestuur.

 

Tekst gedragscode


TURN(ST)ERS

 

ZIJN OP TIJD

Ben je recreant, dan ben je vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig. Zit je in een selectiegroep, dan ben je een kwartier voor aanvang van de les aanwezig zodat je kunt helpen bij het opbouwen.

Je wacht in de kleedkamer, tot de leiding aangeeft dat je de zaal in mag.

ZIJN  TERUGHOUDEND MET ETEN, DRINKEN EN ROKEN

Je mag drinken in de zaal, maar alleen water. Eten doe je niet tijdens de les en roken in de zaal of in de kleedkamer doe je helemaal niet.

HOUDEN DE OMGEVING NETJES

Je helpt, indien gevraagd, mee met het opbouwen of afbouwen van toestellen in het lesuur. Je zet toestellen en materialen voor de les netjes en conform afspraken in het hok. Je laat de kleedkamer schoon achter. Je maakt niets kapot en meldt dit als het onverhoopt toch gebeurt.

ZORGEN DAT HUN KLEDING GEPAST EN VEILIG IS

Als peuter of kleuter draag je gymkleding en verder turnschoentjes met stroeve zool of loop je op blote voeten. Ben je turnster, dan draag je een turnpakje en verder turnschoentjes of loop je op blote voeten. Ben je turner, dan draag je een kort sportbroekje met T-shirt of een turnpakje en verder turnschoentjes of loop je op blote voeten.

Tijdens wedstrijden draag je het officiële turnpakje van de vereniging. Voor de veiligheid is het dragen van sieraden (ringen, armbandjes, kettinkjes, oorbellen waar je vinger in kan blijven haken of hangoorbellen) in de les niet toegestaan. Lange haren draag je in een staart en/of vastgezet met speldjes.

PROBEREN AANWEZIG TE ZIJN

De train(st)er rekent op je aanwezigheid, in het bijzonder als je in een selectiegroep traint. Ben je recreant, dan is tijdig afmelden (bij de train(st)er of via de algemene mail van Return) prettig, maar niet noodzakelijk. Zit je in een selectiegroep, dan meld je afwezigheid tijdig bij de train(st)er.

GEBRUIKEN GEEN MOBIELE TELEFOON TIJDENS DE LES

GAAN RESPECTVOL MET DE LEIDING EN MET ELKAAR OM

Je let op je taalgebruik en spreekt de leiding en andere turn(st)ers aan met gepast respect. Je roddelt niet over anderen. Je pest anderen niet. Je maakt geen misbruik van en respecteert verschillen in geloof, afkomst en uiterlijk.

 


LEIDING

 

IS OP TIJD

Je bent een kwartier voor aanvang van de les aanwezig om de komst van de turn(st)ers in goede banen te leiden en zo nodig het opbouwen voor de les te coördineren.

IS  TERUGHOUDEND MET ETEN, DRINKEN EN ROKEN

Als je meerdere uren achter elkaar moet lesgeven, zijn gezonde tussendoortjes geen probleem. Je mag drinken in de zaal, maar alleen water. Roken in de zaal of in de kleedkamer doe je helemaal niet.

HOUDT DE OMGEVING NETJES

Je zet toestellen en materialen voor de les netjes en conform afspraken in het hok. Je houdt de kasten netjes en legt spullen uit de kast weer terug. Je zorgt ervoor dat de turnvloer veilig (niet glad) en redelijkerwijs schoon wordt achtergelaten. Je meldt het als er onverhoopt iets kapot wordt gemaakt.

ZORGT DAT DE KLEDING GEPAST IS

Je draagt sportkleding – indien beschikbaar een T-shirt of trainingsjas van de vereniging – in de les en bij andere gelegenheden waarbij je de vereniging vertegenwoordigt.

PROBEERT AANWEZIG TE ZIJN

Afwezigheid bij het lesuur waarvoor je staat ingeroosterd, is een uitzondering. Kan je door ziekte of andere vormen van overmacht toch niet aanwezig zijn, dan zorg je in eerste instantie zelf voor vervanging. Als dit niet lukt, stel je het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en help je mee om de leden hierover zo goed mogelijk te informeren. Je doet oprecht  je best om aanwezig te zijn bij activiteiten of overlegmomenten waarvoor je wordt gevraagd.

GAAT ZORGVULDIG OM MET INFORMATIE

Je gaat vertrouwelijk om met informatie indien dat van je wordt gevraagd, nadat je hebt afgewogen of je dit kunt toezeggen. Mogelijk gevoelige informatie deel je alleen met de overige leiding, het bestuur of eventueel betrokken ouders als de ernst van de situatie hier om vraagt. Je bent alert op (waarschuwings)signalen en aarzelt niet om deze te delen met collega-leiding of bestuur als de ernst ervan hier om vraagt.

GEBRUIKT GEEN MOBIELE TELEFOON TIJDENS DE LES tenzij deze duidelijk herkenbaar wordt gebruikt om de les te ondersteunen.

GAAT RESPECTVOL MET DE TURN(ST)ERS EN MET ELKAAR OM

Je let op je taalgebruik en spreekt de turn(st)ers en overige leiding aan met gepast respect. Je roddelt niet over anderen. Je pest anderen niet. Je maakt geen misbruik van en respecteert verschillen in geloof, afkomst en uiterlijk. Je beschikt aantoonbaar over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag.

 


OUDERS

 

ZIJN OP TIJD

Je zorgt ervoor dat je kind op tijd aanwezig is voor de les, voor de wedstrijd of voor een andere activiteit van de vereniging en op tijd weer wordt opgehaald.

ZIJN  TERUGHOUDEND MET ROKEN

Roken in de zaal of in de kleedkamer doe je helemaal niet.

GAAN RESPECTVOL MET DE LEIDING EN MET ELKAAR OM

Je let op je taalgebruik en spreekt de leiding en overige ouders aan met gepast respect. Je roddelt niet over anderen. Je pest anderen niet. Je maakt geen misbruik van en respecteert verschillen in geloof, afkomst en uiterlijk.

STOREN DE LEIDING ZO MIN MOGELIJK BIJ DE VOORBEREIDING

Je geeft de leiding de gelegenheid om de les op een verantwoordelijke manier te organiseren. Vóór en na de les is er (kort) gelegenheid tot het aanspreken van de leiding. Heb je langer de tijd nodig, dan kan je beter een (telefonische) afspraak maken. Bij klachten is het bestuur in principe het eerste aanspreekpunt.

ZIJN NORMALITER NIET BIJ DE LES AANWEZIG

De les is normaliter niet toegankelijk voor ouders. Uitzonderingen zijn:

  • De eerste van de twee proeflessen; je mag bij deze les aanwezig zijn
  • De kijklessen die in principe twee keer per jaar worden georganiseerd; hier ben je natuurlijk van harte welkom

Bij reguliere lessen mag je de laatste tien minuten vanuit de kleedkamer toekijken, mits dit geen overlast voor de les veroorzaakt.

BLIJVEN BIJ OUDERE TURN(ST)ERS UIT DE KLEEDKAMER

Bij turngroepen vanaf 10-11 jaar blijf je uit de kleedkamer, omdat je snapt dat dit vervelend kan zijn voor jongeren in de puberteit.

 

Vrijwilligers gezocht

Bestuursleden

Wij zoeken nog bestuursleden voor verschillende functies in het bestuur, zoals Secretariaat en Vrijwilligerszaken. Ook een meer projectmatige invulling van een algemene functie in het bestuur is mogelijk, zoals voor bijvoorbeeld Sponsorwerving, Vrijwilligersbeleid of Veilig SportKlimaat. Interesse? Stuur een e-mail naar info@returnsassenheim.nl

Back to Top