Extra Algemene Ledenvergadering

Extra Algemene Ledenvergadering

Geen reacties op Extra Algemene Ledenvergadering

Doordat op de Algemene Ledenvergadering van 29 mei niet alle onderwerpen konden worden afgerond, is er een extra ledenvergadering gepland voor woensdag 26 juni. We starten weer om 20:15 uur in de bovenzaal van De Wasbeek en de agenda volgt zo spoedig mogelijk. Onderwerpen worden in ieder geval de controle kascommissie, verdeling van taken over de vereniging en aanpassing van het huishoudelijk reglement.

Hierbij de notulen van de ledenvergadering van 29 mei.

De voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn hier te vinden.

Back to Top