Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Geen reacties op Algemene ledenvergadering

Beste (ouders van) leden,

Het bestuur van Return Sassenheim nodigt jou uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 29 mei 2019. Wij houden deze in de bovenzaal van De Wasbeek, Van Alkemadelaan 12 in Sassenheim en beginnen om 20.15 uur.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening – 5 minuten
 2. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering – 10 minuten
 3. Jaarverslag van het bestuur (voorzitter) – 15 minuten
  • Bijzonderheden uit het jaarverslag
  • Vragen over het jaarverslag
 4. Financieel verslag van het bestuur (penningmeester) – 10 minuten
  • Vaststellen van de balans, baten en lasten van het kalenderjaar 2018
  • Vaststellen van de begroting voor het kalenderjaar 2019
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie – 10 minuten
 6. Vaststellen van de contributies voor het seizoen 2019-2020 – 5 minuten
 7. Bestuursamenstelling – 10 minuten
  • Aftredend:
   • Karin Maagdelijn – algemeen bestuurslid
   • Arjan Grootendorst – voorzitter
  • Aanblijvend:
   • Aad Breedijk – penningmeester
   • Arjan Grootendorst – algemeen bestuurslid
   • Olga Klene – ledenadministratie en coördinator technische zaken
  • Aantredend:
   • Kees Reitsma
   • Vacature – secretaris
   • Vacature – voorzitter
 8. Informatie / besluitvorming over de volgende onderwerpen – 30 minuten:
  • Vrijwilligerstekort en verdelen activiteiten over alle leden
  • Voortgang met betrekking tot de privacywetgeving (AVG)
  • Aanpassing huishoudelijk reglement
 9. Rondvraag – 10 minuten
 10. Sluiting – 5 minuten

Een digitale versie van het financieel verslag en het jaarverslag 2018-2019 vind je hier.

Vanzelfsprekend zorgen wij voor koffie, fris en wat te eten erbij. Wij verwachten de avond rond 22:00 uur af te sluiten.

Namens het bestuur,

Arjan Grootendorst Voorzitter Return Sassenheim

Back to Top