• 🎈Do 27 feb. Turnfestijn groep 3, 4 en 5🎈

  • Trainers altijd welkom! πŸ“’

  • πŸ€Έβ€β™€οΈ Return Sassenheim πŸ€Έβ€β™€οΈ

  • A World of Talents

    Fleur Heemskerk – Fotografie: AndrΓ© van Dam

  • Wij zoeken bestuursleden!

    Zie in het menu Over Return – Vrijwilligers.

Lesrooster 2019-2020

maandag

maandag 17:15 - 18:45 Jong Talent – Maud, Nicky en Bo

maandag 18:30 - 20:00 Selectie – Maud en Isa

dinsdag

dinsdag 16:00 - 17:00 Meisjes (2013–2012) – Merel

dinsdag 17:00 - 18:00 Meisjes (2011–2010) – Merel

dinsdag 18:00 - 19:00 Meisjes (2011–2010) – Merel

dinsdag 19:00 - 20:00 Meisjes (2009–2008) – Merel

woensdag

woensdag 17:00 - 18:00 Springuur – Maud, Sophie en Pieter

woensdag 18:00 - 19:00 Jongens (2013–2007) – Bo

woensdag 19:00 - 20:00 Jongens en meisjes (2006– e.o.) – Bo

donderdag

donderdag 16:00 - 17:00 Meisjes (2013–2012) – Amber

donderdag 17:00 - 18:00 Meisjes (2011–2010) – Amber

donderdag 18:00 - 19:00 Meisjes (2010–2009) – Bo

donderdag 19:00 - 20:00 Meisjes (2008–2007) – Bo

vrijdag

vrijdag 16:00 - 17:00 Meisjes (2013–2012) – Saskia

vrijdag 17:00 - 18:30 Jong Talent – Maud en Nicky

vrijdag 18:30 - 20:00 Selectie – Maud en Saskia

zaterdag

zaterdag 09:00 - 09:45 Peuters (2016–2015) – Bo

zaterdag 09:45 - 10:30 Kleuters (2015–2014) – Bo

zaterdag 10:45 - 11:45 Meisjes (2014–2013) – Bo

Wachtlijst

De volgende lesuren zitten momenteel bijna of geheel aan het maximaal aantal deelnemers:

  • Donderdag 17:00-18:00 uur Meisjes (2011-2010)

Nieuwe aanmeldingen voor deze lesuren worden mogelijk op een wachtlijst geplaatst.

Vrijwilligers gezocht

Bestuursleden

Wij zoeken nog bestuursleden voor verschillende functies in het bestuur, zoals Secretariaat en Vrijwilligerszaken. Ook een meer projectmatige invulling van een algemene functie in het bestuur is mogelijk, zoals voor bijvoorbeeld Sponsorwerving, Vrijwilligersbeleid of Veilig SportKlimaat. Interesse? Stuur een e-mail naar info@returnsassenheim.nl

Back to Top