• Grote Clubactie zaterdag 16 september gestart

    Lees de informatie in het uitgebreide Bericht Grote Clubactie 2017 (onder Updates) over de Grote Clubactie.

  • Return Sassenheim

  • Turnpakje recreanten meisjes

    Voor de laatste stand van zaken over het nieuwe turnpakje voor recreanten meisjes: Kies menu-optie Turnlessen – Turnkleding.

Opzeggen

Ieder jaar wordt het lidmaatschap zonder bericht automatisch verlengd. Opzegging dient u vier weken voor
het einde van het seizoen (zomervakantie) schriftelijk of via Ledenadministratie door te
geven aan de ledenadministratie. Bij opzegging op kortere termijn dan vier weken worden kosten à € 30,00
in rekening gebracht.

Back to Top