• Grote Clubactie zaterdag 16 september gestart

    Lees de informatie in het uitgebreide Bericht Grote Clubactie 2017 (onder Updates) over de Grote Clubactie.

  • Turnpakje recreanten meisjes

    Voor de laatste stand van zaken over het nieuwe turnpakje voor recreanten meisjes: Kies menu-optie Turnlessen – Turnkleding.

  • Return Sassenheim

Inschrijven

 

Welkom

Allereerst heten wij u van harte welkom bij onze vereniging. Wij hopen dat u of uw kind veel plezier zal
beleven aan onze lessen. Om in te schrijven, kunt u dit formulier ingevuld inleveren bij de leiding.

Contributie (seizoen 2017-2018)

Ieder jaar krijgt u een rekening thuis gestuurd met het verschuldigde bedrag aan contributie erop. In geval
van peuter- / kleutergym kunt u er ook voor kiezen om per half jaar te betalen.

 

Groepen en lesgeld*

Peuter- & kleutergym € 112,00**
Juniorleden t/m 15 jaar € 132,00***
Seniorleden16 jaar en ouder € 152,00
Jong Talent / Selectie € 297,00
Springuur (woensdag) € 125,00

 

* Het eenmalige inschrijfgeld is € 10,00.

** In geval van peuter- en kleutergym kunt u er ook voor kiezen om de contributie per 20 lesweken (2x per jaar €56,00) te betalen.

*** Juniorleden kunnen bij ons 2 lesuren per week volgen; voor het 2e lesuur betaalt u dan € 100,00.

 

Betaling

U krijgt periodiek (jaarlijks of eventueel halfjaarlijks bij peuter- en kleutergym) een rekening thuis gestuurd.

Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekening NL49 RABO 0357 2027 40 t.n.v. Return Sassenheim.

Heeft u vragen omtrent de betalingen dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Dhr. A. Breedijk.


Zie onze website – www.returnsassenheim.nl – voor het lesrooster.

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan onze ledenadministratie.

Opzeggen

Ieder jaar wordt het lidmaatschap zonder bericht automatisch verlengd. Opzegging dient u vier weken voor
het einde van het seizoen (zomervakantie) schriftelijk of via Ledenadministratie door te
geven aan de ledenadministratie. Bij opzegging op kortere termijn dan vier weken worden kosten à € 30,00
in rekening gebracht.

Vomar-actie

Onze vereniging doet mee aan de Vomar-actie. Van iedere klant met een klantenkaartnummer die verbonden is
aan onze vereniging, ontvangt onze vereniging 0,5% van het aankoopbedrag. Als u een klantenkaart heeft van de
Vomar vragen wij u het nummer op het inschrijfformulier te zetten. Dit kost u niets en wij verdienen er iets aan.

 

Ledenadministratie
Olga Klene
Essenrode 59
2215 LP Voorhout
info@returnsassenheim.nl

Naam:*
Voornaam:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoonnummer:*
-
Geslacht:*
E-mail:*
Geboortedatum:*
Lestijd
Voor peuter/kleutergym:
Vomar-klantenkaartnummer:
Ik ben bereid om voor de vereniging mee te werken in:
Datum inschrijving

Voor leden onder de 16 jaar gelieve door één van de ouders te laten ondertekenen.

Tijdens trainingen en wedstrijden worden soms foto’s gemaakt voor de website en voor promotieactiviteiten. Hiermee verklaar ik me akkoord met gebruik conform deze doeleinden.

Opzegging dient vier weken voor het einde van het seizoen of uiterlijk een week na bekendmaking van de lesindeling voor het nieuwe seizoen kenbaar gemaakt te worden. Dit dient via e-mail (info@returnsassenheim.nl) of schriftelijk p.a. ledenadministratie te gebeuren. Bij opzegging in een later stadium worden kosten (ten minste € 30) in rekening gebracht.

Back to Top