• Return Sassenheim

 • Return Sassenheim

 • Turnpakje recreanten meisjes

  Voor de laatste stand van zaken over het nieuwe turnpakje voor recreanten meisjes: Kies menu-optie Turnlessen – Turnkleding.

 • Denk aan de boekjes van de Grote Clubactie!

  Lees de informatie in het uitgebreide Bericht Grote Clubactie 2017 (onder Updates) over de Grote Clubactie.

Gedragscode

Ook in de dagelijkse omgang met elkaar houden wij ons aan een aantal spelregels. Onderstaande gedragscode is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Tijdens alle activiteiten die door Return worden georganiseerd of waaraan door Return met een of meer leden wordt deelgenomen:

 • Een lid dient zich tegenover de medeleden, bestuursleden, docenten en andere deelnemers, juryleden, (bonds)officials, eigenaren c.q. beheerders van de sport accommodatie en het publiek beleefd te gedragen.
 • Een lid dient zich te onthouden van grof taalgebruik, agressief gedrag, discriminerend gedrag, het beschadigen van goederen en het verstoren van de betreffende activiteit.
 • Het is een lid niet toegestaan kleding of andere voorwerpen te dragen c.q. mede te nemen, die de goede naam van Return kunnen berokkenen.
 • Een lid dient wanneer hij of zij door 1 of meer anderen bedreigd, belaagd of anderszins onheus bejegend wordt, dit zo spoedig mogelijk te melden aan een docent, bestuurslid of (bonds)official.

Back to Top