• Return Sassenheim

  • Turnpakje recreanten meisjes

    Voor de laatste stand van zaken over het nieuwe turnpakje voor recreanten meisjes: Kies menu-optie Turnlessen – Turnkleding.

  • Grote Clubactie zaterdag 16 september gestart

    Lees de informatie in het uitgebreide Bericht Grote Clubactie 2017 (onder Updates) over de Grote Clubactie.

Contributie

 

Groepen en lesgeld*

Peuter- & kleutergym € 112,00**
Juniorleden t/m 15 jaar € 132,00***
Seniorleden16 jaar en ouder € 152,00
Jong Talent / Selectie € 297,00
Springuur (woensdag) € 125,00

 

* Het eenmalige inschrijfgeld is € 10,00.

** In geval van peuter- en kleutergym kunt u er ook voor kiezen om de contributie per 20 lesweken (2x per jaar €56,00) te betalen.

*** Juniorleden kunnen bij ons 2 lesuren per week volgen; voor het 2e lesuur betaalt u dan € 100,00.

 

Betaling

U krijgt periodiek (jaarlijks of eventueel halfjaarlijks bij peuter- en kleutergym) een rekening thuis gestuurd.

Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekening NL49 RABO 0357 2027 40 t.n.v. Return Sassenheim.

Heeft u vragen omtrent de betalingen dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Dhr. A. Breedijk.

Back to Top